Президентът: Очаквам държавата да подкрепя военната индустрия (ГАЛЕРИЯ/ВИДЕО) - DC news

Президентът: Очаквам държавата да подкрепя военната индустрия (ГАЛЕРИЯ/ВИДЕО)

Румен Радев откри 14-та военна изложба „Хемус 2020“

Протестиращи посрещнаха президента Румен Радев пред входа на Пловдивския панаир, където от днес започна Международната изложба за отбранителна техника „Хемус – 2020”. Радев ги подмина, но те го очакваха и на излизане.

Президентът откри изложението, на което бе представена военна техника и въоръжение, навигационни системи и електроника, а също и защитни средства за армията от 16 държави. Той приветства присъстващите и поздрави организаторите и партньорите.

„Заслужава подкрепа всяко усилие, насочено към развитие и засилване на конкурентоспособността на българската отбранителна индустрия и утвърждаване на нейния авторитет на международната арена. Защото отбранителната индустрия не е обикновен дял от индустрията, който осигурява трудова заетост и приходи в бюджета. Тя осигурява производства с висока добавена стойност, от които нашата страна има нужда. Тя е мощен стимул за развитие на науката, иновациите и високите технологии. Тя е двигател за обединяване на усилията на различни институции и организации в сферата на отбраната и сигурността и за развитие на международното сътрудничество в тази област. Изложението се утвърди през годините като успешен форум, в чиито рамки намират пресечна точка интересите на различни бизнес субекти, правителствени, неправителствени и научни организации, където се предоставят уникални възможности за развитие на ползотворни контакти и изграждане на ефективни партньорства. Изложението се утвърди и като ценна платформа за запознаване на обществеността с последните достижения в областта на сигурността и отбраната, на новите технологии, като точка, която се предоставя за обмяна на знания, опит и нови технологии.

Вярвам, че и тази година българската отбранителна индустрия ще предостави на това изложение нови продукти с високо качество и висока научна и технологична стойност. Очаквам и българската държава да подкрепя тази индустрия чрез облекчени условия за производство и стимулиране на реализация на продуктите, за да може нашия Военнопромишлен комплекс да утвърждава своя авторитет и да утвърждава и разширява своя авторитет на международните пазари. Очаквам също така, че и Министерство на отбраната след дълги години на съществени финансови ограничения, ще се обръща и то към националната индустрия, и то не само за доставка на боеприпаси и въоръжение, а за внедряване на нови технологии и научни разработки. Искам да приветствам ръководството на Министерство на отбраната, че всяка година се разширява нашата военнообразователна система и това е гарант, че процесите на модернизация на българската армия ще се извършват ефективно и с по-голяма скорост“, посочи президентът.

1 2 3

Подобни статии

Top