Приеха новия Общ устройствен план на Пловдив с пълно мнозинство - DC news

Приеха новия Общ устройствен план на Пловдив с пълно мнозинство

Предстои ОУП да бъде гласуван от Общинския съвет

С пълно мнозинство Експертният съвет по устройство на територията прие окончателния проект за изменение на Общия устройствен план, който слага край на презастрояването в Пловдив. Предстои планът да бъде гласуван от Общинския съвет. Главният архитект на Пловдив Димитър Ахрянов заяви, че той със сигурност не е перфектен, но е стъпка напред. Предвижда се увеличаване на зелените площи, премахването на изцяло производствените зони, а също и решаване на проблемите с презастрояваното на отделните райони.

Архитект Ахрянов заяви, че показателите, които са включени в новия Общ устройствен план, са намалени и презастрояваното би трябвало да се прекрати.

„Основното е, че този план се надявам да влезе в сила с параметрите си, а не както предходния. И този план ще създаде рамка, която не може да се надскача, а не като в преходния“, обясни архитект Ахрянов.

Друга основна разлика е презонирането на всички производствени територии, които са от предходния план.

„В сегашния план вида на зоната е една – смесено-обществено производствена зона. Естествено, това е продиктувано от всичко, което се случва в Пловдив и около Пловдив, този инвестиционен интерес и икономическите зони, които се случиха в двете съседни общини. Това води до трансформиране на тези зони. Затова изцяло производствените зони са елиминирани. Параметрите на тези зони не надвишават параметрите за една производствена зона. Тоест, това дава възможност да се види как биха се трансформирали тези зони в следващите 15-20 години“, обясни главният архитект.

Изменението в Общия устройствен план предвижда създаването на два много големи парка – „Южен“ и „Северен“, с които ще се добавят 2400 декара към зелените площи.

Вижте ВИЗУАЛИЗАЦИЯ , ОБОБЩЕНА СПРАВКА на Общия устройствен план и ПРОТОКОЛ от днешното заседание на ЕСУТ.

Източник и снимки: Радио Пловдив

Подобни статии

Top