Приемат 3 483 първокласници в Пловдив

Започна кандидатстването за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година

3483 са обявените свободни места за първокласници във всички училища в Пловдив. Те са разпределени в 151 паралелки, информират от общинския отдел „Образование“ . Обявените свободни места са повече от децата, които се очаква да бъдат записани в първи клас за учебната 2019/2020 година.

За трета година приемът на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив се осъществява чрез система за електронно централизирано класиране и записване. Тя улеснява родителите, като им дава възможност да кандидатстват онлайн и да получават информация по електронна поща.

Разработената и внедрена от Община Пловдив електронна система през 2017 година вече е актуализирана и адаптирана с променените от Министерството на образованието и науката общи правила за цялата страна.

Електронният прием улеснява родителите

Родителите на децата, родени през 2012 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас, могат да се регистрират и да подадат заявления за участие в първото класиране за своите деца онлайн на адрес priem.plovdiv.bg. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията, а е важно да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране, което е на 5 юни 2019 година, родителите следва да подадат заявления чрез електронната система до 3 юни 2019 г.

Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител по образец (Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас) своите заявления в срок до 31 май в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет родителите ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

1 2

Подобни статии

Top