Приемат онлайн документи за филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Смолян

Приемът за академичната 2020/2021 година е в девет специалности

 Във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян стартира онлайн подаването на кандидатстудентски документи. С цел облекчаване на условията за прием на кандидат-студентите, началник „Учебен отдел“ – Ева Георгиева, подготви и реализира форма за кандидатстване, достъпна единствено на сайта на Филиал – Смолян в раздел „Прием 2020“.

Формата е максимално разбираема и удобна за работа, а попълването ù отнема броени минути. Тя е създадена, за да бъдат спазени всички противоепидемични мерки, свързани с ограничаване разпространението на COVID-19. Същевременно онлайн кандидатстването е улеснение за кандидат-студентите, които проявяват интерес към специалностите във Филиал – Смолян и към възможността да получат качествено и достъпно висше образование. На практика онлайн кандидатстването е възможно непрекъснато 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието.

Освен това са активни и телефонните линии (0885 899 573; 0301 62339), на които се дават консултации, за да се чувстват младите хора спокойни и сигурни, че ще получат коректна информация и отговор на всички въпроси, свързани с техния житейски избор в една доскоро немислима реалност. Всеки кандидат-студент може с няколко клика да избере желаната специалност.

Седем от специалностите са в редовно обучение

Приемът на студенти във Филиал – Смолян за академичната 2020/2021 година е в девет специалности.  Седем от тях са редовна форма на обучение, държавна поръчка: „Начална училищна педагогика и чужд език (английски език)”, „Български език и английски език”, „Български език и история”, „История и география”, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт”, „Математика, информатика и информационни технологии” и „Биология с екотуризъм”. Останалите две – „Маркетинг” и „Туризъм” – са в задочна форма, платено обучение. Филиалът в гр. Смолян е институционално акредитирана структура в рамките на Пловдивския университет, а специалностите, по които се провежда обучение, имат получена програмна акредитация в съответните професионални направления.

Недостигът на учители в средното образование определя защитените специалности за педагози във филиала

Още една причина кандидат-студентите да изберат да се обучават във Филиал – Смолян, е свързана и с възможността, предвидена в проекто-постановление на МС за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, по които студентите, избрали да учат в съответните специалности ще бъдат освобождавани от такси за обучение. Сред въпросните направления във Филиал – Смолян попада професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, по което се провежда обучение в пет специалности, които подготвят бъдещи учители: „Български език и английски език“, „Български език и история“, „История и география“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, „Математика, информатика и информационни технологии“.

1 2

Подобни статии

Top