Приемат заявления на карантиниране за гласуване в подвижна COVID секция до деня на изборите

 Подвижни секции за гласуване на карантинирани лица ще бъдат образувани при минимум 7 подадени заявления в срок до 10.11.2021 г.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, могат да подадат заявление за гласуване в подвижна COVID секция по адреса на карантиниране, който може да е различен от постоянния или настоящия им. Заявленията се подават до 14 ноември по един от следните начини:

  1. Чрез сайта на ЦИК.  Подаването на заявлението не изисква електронен подпис.
  2. Чрез подаване на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021 г.) на имейл: info@plovdiv.bg, както и на обявените имейли на интернет страниците на районните администрации в Община Пловдив.
  3. Чрез подаване на място в районните администрации на Община Пловдив на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021 г.), подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя.
  4. Чрез изпращане на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021 г.) по пощата: на адреса на районната администрация в Община Пловдив, в чийто обхват попада адресът на карантиниране или на адрес: гр. Пловдив, 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1.
  5. На безплатен телефонен номер 0800 112 32.
Снимка: УМБАЛСМ Пирогов

Подобни статии

Top