Приключи реновирането на три детски градини и две училища в Асеновград (СНИМКИ)

Зам.-кметът Петър Петров преряза лентата на обновените учебни заведения

Днес (27.10.20 г.) се проведе заключителна пресконференция по проект „Образователна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства”.

Реализирането му осигури по добри условия за обучение и грижа за деца в три детски градини и две училища. Това са ДГ „Надежда“, ДГ „Зорница“, ДГ „Пролет“,  СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ и СУ „Свети Княз Борис I“. Всички учебни заведения са част от общинската образователна инфраструктура на община Асеновград.

Обектите са заложени в инвестиционната програма по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“. Освен ремонтиране на сградите, по проекта се изпълниха и дейности, свързани с доставка на обзавеждане и оборудване. Осигурена бе и достъпна архитектурна среда. Благоустроиха се дворните пространства. Обособени бяха нови площадки за игра и озеленени пространства.

Изпълнението на проекта осигури модернизирани условия, както за качественото обучение и грижи за децата и учениците на територията на община Асеновград, така и за работата на преподаватели и останалия персонал. Като резултат от реализацията ще се намалят разходите за енергия и отопление и емисиите на парникови газове. Изпълнените дейности ще допринесат за постигане на общата цел на инвестиционната програма, свързана със създаване на по-добри условия за живот, обитаване, обслужване, градски отдих и заетост на живеещите в града.

Основната цел на проекта е подобряването на образователната инфраструктура и привлекателността на Асеновград чрез обновяване, благоустрояване, рехабилитация и модернизация на общински образователни обекти.

1 2

Подобни статии

Top