Признаха успешното дигитализиране на образованието в Медицинския университет

Глобалната пандемия от COVID-19 подложи на изпитание всички системи, свързани с дигиталната форма на обучение

Воден от стремежа да осигури първокласно медицинско образование и да предостави обучение, отговарящо на съвременните изисквания и потребности на студентите, МУ – Пловдив стартира своята технологична трансформация през есента на 2018 година.

Университетът, в партньорство с Телелинк Бизнес Сървисиз (ТБС) – доказан лидер в сферата на системната интеграция, започна адаптация на образователния процес за работа в дигитална среда.

Глобалната пандемия от COVID-19 подложи на изпитание всички системи, свързани с дигиталната форма на обучение. Медицински университет – Пловдив успя бързо и без прекъсване на учебния процес да осъществи  преминаване към дистанционно обучение през периодите на епидемична ситуация, като едновременно с това запази образователната общност единна и свързана помежду си.

За осъществяването на обучението в електронна и дистанционна форма, МУ-Пловдив разчита на Moodle уеб-базирана система за изпити и образователно съдържание, Облачната услуга Microsoft 365 и по-конкретно Microsoft Azure, Microsoft Forms, Microsoft Teams и Microsoft SharePoint.

Успехът на МУ – Пловдив не остана незабелязан от Microsoft и Телелинк Бизнес Сървисиз (ТБС). В партньорство с тях се изработи проучване на база опита на МУ-Пловдив, което разглежда предизвикателствата за реализиране на обучение по медицина и дентална медицина в електронна среда, и начина, по който Университетът успешно се справя с тях.

Проучването е публикувано в официалната страница с Клиентски истории на Microsoft.

Медицински университет – Пловдив е единственото висше учебно заведение в България и едно от  малкото в световен мащаб в сферата на медицината, получило подобно признание от Microsoft.

Подобни статии

Top