Продължава набирането на преброители в „Западен“

Срокът е удължен до 16 ноември

Срокът за набиране на преброители и контрольори се удължава до 16-ти ноември 2020 г., включително. Това съобщиха от пловдивския район „Западен“.

В срок до 16 ноември кандидатите трябва да подадат заявление по образец в деловодството на Район „Западен“, ул.“Вечерница“ №1а.

Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайта на Район „Западен“ – Община Пловдив.

От администрацията изразяват готовност да окажат пълно съдействие на гражданите, като им предоставят необходимите за попълване документи – заявление за кандидатстване и съгласие за обработване на лични данни.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование, автобиография по одобрения формат, документ от банка, удостоверяващ IBAN.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Одобрените ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Подобни статии

Top