Продължава пръскането срещу комари и кърлежи в Пловдив

През месец май ще бъде извършена поредната обработка срещу комари и кърлежи,

съобщиха от  ОП „Дезинфекционна станция“. Специализираните екипи към общинското предприятие ще продължат дезакаризацията на местата за разходка на кучета, започнала през април,  по  следният график:

– 12.05.2021 г.         район „Централен“

– 13.05.2021 г.         район „Северен“ и район „Западен“

– 14.05.2021 г.         район „Тракия“

Продължава и обработката за дезакаризация на  паркове и междублокови пространства по райони:

– „Централен“ – 12.05.2021 г. и 13.05.2021 г.

–  „Западен“, кв. „Прослав“ – 13.05.2021 г.

– „Северен“ – 13.05.2021 г. и 14.05.2021 г.

–  „Южен“ и кв .“Коматево“ – 17.05.2021 г. и 18.05.2021 г.

– „Тракия“ – 19.05.2021 г.

– „Западен“ – 20.05.2021 г.

Часови диапазон от: 07:00 ч. до 13:30 ч.  и от 22:00 ч. до 04:00 ч.

Продължава и дезинсекцията срещу ларви на комари на 18.05.2021 г.,  19.05.2021 г. и 20.05.2021 г.  ще се обработят следните площи – канал от КАТ-Пловдив на запад и на север, Карловско шосе, канал  жк „Тракия“ от Асеновградски надлез до Ягодовско шосе, биотоп в  кв. „Прослав“, канал  Рогошко шосе, Брегова зона по южното и северното течение на река Марица и около притоци, Гребен канал, Преливник. Като часовият диапазон е от 06:00 ч. до 13:30 ч.

Графикът на пръскането срещу комари по следния график по райони:

–  „Тракия“- 21.05.21 г.

–  „Централен“  – 25.05.21 г.

–  „Северен“  – 26.05.21 г.

–  „Източен“ – 27.05.21 г.

–  „Южен“ – 27.05.21 г.

–  „Западен“ – 28.05.21 г.

–  кв. „Коматево“ + кв. „Прослав“ + Гребна база – 28.05.21 г.

Часови диапазон от 22:00 ч. до 04:30 ч.

Розовите насаждения в града ще бъдат обработени с препарати за растителна защита на 13.05.2021 г. в часовия диапазон от 22:00 ч. – 04:00 ч.

За всяка от обработките ще се използват разрешени за употреба биоцидни препарати, в съответната препоръчителна доза и концентрация. От общинското предприятие съветват отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.

Растителнозащитните мероприятия ще бъдат отразени и на електронна платформа на БАБХ- ЕПОРД.

Директна връзка със специализираното Общинско предприятие „Дезинфекционна станция“ на телефон 032/642583 или на електронен адрес:  dstancia.plovdiv@abv.bg

Top