Продължава ремонтът на НЧ "Родолюбие" в Асеновград - DC news

Продължава ремонтът на НЧ „Родолюбие“ в Асеновград

Стойността на проекта е в размер на 3,8 млн. лева

Активно и по план протича дългоочакваният ремонт на НЧ „Родолюбие“ в Асеновград. Според проекта, ремонтни дейности се предвиждат във всички нива на сградата – от подземния етаж до покрива. Планирано е да се направи топлоизолация и хидроизолация. Ще се подмени дограмата на всички съществуващи прозорци по фасадите и на вратите. Ще се внедрят съвременни мерки за противопожарна безопасност и ще се обновят електро и ВиК инсталациите. За зрителната зала проектът предвижда подмяна и реорганизация на столовете. Вече се демонтираха старите и ще бъдат монтират нови (включително – тези, на балкона), като на първото ниво ще се предвидят места за хора с намалена подвижност. Ще се обособи място с пулт за управление на озвучителната техника.

Капацитетът на зрителната зала, заедно с местата на балкона, ще стане общо за 337 зрители. Запазен ще бъде съществуващият паркет, като се предвижда частично пренареждане и обновяване на повредената част от него. Предвижда се циклене, фугиране и лакиране и други дейности. Сцената също ще бъде обект на реновиране. Подменени ще бъдат сценичните интериор и осветление и ще се изгради съвременна озвучителна инсталация с мултимедия. Разработени са и мерки за подобряване работата на съществуващата отоплителна инсталация. Стойността на проекта е в размер на 3,8 млн. лева.

„Сградата е от 60-те години на миналия век. Постепенно тя се е амортизирала. Важно е да отбележим, че достъпът за хора с увреждания ще бъде подобрен. Ще се осигури и по-добра функционалност на работата на съществуващите отоплителна, озвучителна и осветителна инсталации. Всичко това се прави в интерес на нашите съграждани. Целта е при по-добри условия местните жители и гостите на града да се запознаят с културните мероприятия и събития в община Асеновград“, посочи кметът доктор Грудев.

Подобни статии

Top