Продължават проекта за патронажна грижа в Пловдив - DC news

Продължават проекта за патронажна грижа в Пловдив

Досега са обслужвани 576 пловдивчани с различни увреждания

576 възрастни пловдивчани с различни увреждания получиха интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда под формата на медицинска рехабилитация и медицинска подкрепа. Това отчете ръководителят по проект „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“ Лилия Кичукова по време на днешната заключителна пресконференция.

Предоставянето на услугата „патронажна грижа“ започна в началото на 2020 година и е възложена на дома за стари хора „Свети Василий Велики“. В нея активно се включиха лекари, медицински сестри, рехабилитатори, психолози и други. Със своята дейност в рамките на 12 месеца те подпомогнаха възрастни хора с различни увреждания, като ги подкрепиха и насърчиха за самостоятелен начин на живот чрез наблюдения и медицински манипулации, назначени от лекар.

Проектът се реализира по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, който се осъществява с финансовата подкрепа Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и е на обща стойност 1 251 834.56 лв. със срок на изпълнение: 01.07.2019 – 01.02.2021г.

 „Това е изключително важен проект за Община Пловдив и за гражданите, които са в нужда – възрастни с увреждания и самотноживеещи“, заяви заместник-кметът Георги Титюков. Той изказа специални благодарности към всички 60 специалисти, които са взели участие в реализирането на патронажната грижа, които неуморно са работили, независимо от трудностите, породени от пандемията.

Проектът „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“ постигна целта си, а именно – предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда, които подобриха качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, както и улесни достъпа на потребителите до здравни услуги и психологическа подкрепа и рехабилитация.

Заместник-кметът Георги Титюков не скри, че Община Пловдив е кандидатствала и по новата схема, отворена от управляващия орган и дейностите по проекта ще продължат и на следващ етап. От началото на  месец февруари ще стартира „Патронажна грижа +“, която е в две направления  – продължение на патронажна грижа и подпомагане на социалните услуги държавно делегирани дейности в Община Пловдив.

1 2

Подобни статии

Top