Продължават ремонтите в „Северен“ в рамките на Водния цикъл

Строителните дейности текат в три участъка

Т. нар. Воден цикъл стартира през месец март тази година, а работите по него бяха възобновени в края на април, след временното им преустановяване, с цел да не бъде нарушено водоподаването за домакинствата в условията на коронавирус.

В момента се извършват строителни дейности на ул. „Полк. Дрангов“ в участъка  ул. „Полк. Сава Муткуров“ и ул. „Стефан Ботев“. Там строително-монтажни работи ще се извършват до 15.06.2020 г.  Ремонтира се и участъкът на ул. „Петър Шилев“ между бул. „Васил Априлов“ и ул. „Тиса“. Там ремонтите дейности започнаха на 12 май и  ще продължат до  14.08.2020 г.

Продължава и ремонтът  по ул. „Средец“ между ул. „Оборище“ до ул. „Чехов“, ул. „Чехов и ул. „Чумерна“. Строителните дейности ще приключат на 29 май.

Община Пловдив публикува актуална информация за развитието на проекта с план на предстоящите работи на сайта и на фейсбук страницата си, на място служители на кметството на район „Север“ и на фирмите изпълнители уведомяват своевременно живеещите за предстоящите ремонтни работи, за да могат те да планират в домакинствата си временното спиране на вода.

Екипите на ВиК-Пловдив уверяват, че тези периоди ще са е рамките на няколко часа.

Припомняме, че „Интегрираният проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ се финансира по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“. Той е на обща  стойност 115 334 116,42 лв. От тях 80 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ, а 12 милиона лева са държавно съфинансиране, средствата от страна на Община Пловдив са 34 милиона лева.

Основната му цел е гарантирането на оптимално отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента се изхвърлят без съответното достатъчно пречистване, което да отговаря на заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания.

Канализационната система на Пловдив страда от висока инфилтрация, има маломерни колектори, изградени в миналото, които не успяват да осигурят оттичането на смесените води в дъждовно време и се причиняват наводнения.

Ще бъдат реконструирани близо 71 улици и булеварда в район „Северен“, като на първия етап се предвижда това да са 40. Срокът за изпълнението му е 18 месеца.

Подобни статии

Top