Проектът за „Даме Груев“ се преработва. Ремонтът – на три етапа, цената е 7 449 000 лева

Община Пловдив обяви днес обществената поръчка за инженеринг

7 449 000 лева с ДДС е крайната обща прогнозна стойност, която не може да бъде надвишена за ремонта на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония“. Сумата е заложена в обществената поръчка, която Община Пловдив обяви днес предиобед. Тя е за инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор. Финансирането й ще се осигурява от Община Пловдив, като се разпределя в три бюджетни години – 2020, 2021 и 2022. За настоящата са предвидени 600 000 лева с ДДС.

„Даме Груев“ е важна транспортна артерия, свързваща северната и южната част на града, както и с намиращите се в близост населени места от Родопската яка. Улицата е паважна с платно за движение 6, 00 метра и тротоари 2×2,00 метра, състоянието й е лошо и има нужда от ремонт, казват от Общината.

Предвиденият за ремонт участък от възел „Родопи“ до бул. „Македония“ е с ориентировъчна дължина 800 метра. Изпълнението е разделено на три етапа: от бул. „Македония“ до ул. „Охрид“; от ул. „Охрид“ до ул.“Тодор Александров“ и ул. „Тодор Александров“ до транспортен възел „Родопи“.

За обекта вече има разработен и одобрен проект във фаза „технически проект“ в рамките на съществуващия габарит на улицата, със запазване на съществуващите дървесни видове и в съществуващата регулация – т.е. без да се налагат отчуждителни процедури.

Към настоящия момент, обаче, Община Пловдив е предприела действия по прилагане на действащите ПУП – ПУР, както и премахване на дърветата, които не са в добро състояние. Това ще наложи преработка на наличния проект в следващата фаза на проектиране – работен проект, до предвижданията в ОУП на град Пловдив и разширението на улицата, съгласно действащите ПУП – ПУР, обясняват от общинската администрация.

Фирмите, които искат да се включат, могат да подават документацията си до 2 юли, а ценовите оферти ще бъдат отворени на 3 юли от 14 часа. 

Подобни статии

Top