Проектът за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – на финала си

Проектът приключва в края на месеца

Заключителна пресконференция ще отчете основните дейности и конкретни стъпки, както и приносът на Европейския съюз в реализацията на  Проект „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0017, Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

В пресконференцията ще вземат участие зам.-кметът по социална политика Георги Титюков, ръководителят на проекта Лилия Кючукова и представители на екипа, осигуряващ патронажна грижа.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в периода 16.03.2020 г. – 31.03.2021 г. Той е на обща стойност 1 610 670 лв. Реалното предоставяне на услугата стартира на 15 май миналата година.

Заключителната пресконференция ще започне в 11 часа, като заради епидемиологичните мерки, ще се проведе на открито – пред сградата на Община Пловдив, на пл. „Стефан Стамболов“ № 1.

Top