Проектът за ст. „Христо Ботев“ ще бъде входиран в Общината през януари

Това стана ясно след днешната среща между кмета Здравко Димитров, шефът на ПИМК Илиян Филипов, арх. Георги Савов и фенове на Ботев

Преработеният проект за стадион „Христо Ботев“ ще бъде входиран в Община Пловдив още през януари догодина. Това стана ясно днес на среща в общината между кмета Здравко Димитров, заместник-кмета по строителство Пламен Райчев, проектанта арх. Георги Савов, строителния надзор и изпълнителя на обекта Илиян Филипов, управител на фирма ПИМК. На срещата присъстваха и представители на трите най-популярни фракции на феновете на Ботев.

С входирането на пълната проектна документация строителят ще може да продължи работата по обекта и да спази сроковете, фиксирани в обществената поръчка за реконструкцията и дострояването на стадиона.

Община Пловдив е изпратила на проектанта арх. Савов възлагателно писмо за препроектирането му, след приемането от Общински съвет на предложението на кмета Димитров да бъдат гласувани допълнителни средства за тази дейност, тъй като тя не е включена в обхвата на обществената поръчка. Предстоят съгласувателни процедури с електроразпределителното дружество EVN и с ВиК, които ще бъдат изпълнени в най-кратки срокове и през януари строителят ще може да поднови работа.

„Когато работим в синхрон, нещата се получават. Никой няма полза от напрежение, забавянето се наложи поради административните срокове за всяка една от промените в проекта, които са неизбежни. Ние правим всичко възможно като възложител да ускорим нещата и до средата на януари фирмата изпълнител ще поднови дейността си“, заяви след срещата кметът Здравко Димитров.

Проектантът архитект Савов допълни, че в първоначалния проект от 2012 година са направени поне четири съществени промени, което е довело до забавянето.

След като той входира документацията, работна група, съставена от експерти от Община Пловдив и фирмата изпълнител ще направят точен разчет за какъв етап на строежа ще стигнат отпуснатите средства в размер на 25 милиона лева с ДДС. Те ще пресметнат и каква сума ще трябва за пълното завършване на стадион „Христо Ботев“ и ще запознаят представителите на феновете с разчетите.

След като преди дни феновете дадоха срок до 15 януари общината да изясни статута и намеренията за Колежа, сега в 4 точки писмено и официално са представени и конкретните искания.

Заявление

Уважаеми г-н кмет,

Във връзка с Вашата покана да присъстваме на работната среща на участниците в изпълнението на ОП за „Изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура Стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив”, ние, привържениците на Ботев Пловдив, за пореден път Ви заявяваме, че в срок до 15.01.2022 г. очакваме ръководената от Вас Община Пловдив да влезе в качеството си на Възложител и да:

1. Финализира, съгласува и предаде необходимите проектни преработки, в т. ч. и разделянето на строежа на етапи:

– I-ви етап- Изграждане на стадион, годен за провеждане на футболни срещи от “Фбет лига”, с капацитет 18 628 седящи места /съгласно проекта/, както и изцяло изпълнена покривна конструкция, осветление на терена и необходимата за въвеждане в експлоатация прилежаща инфраструктура.

– II-ри етап- Изпълнение на всички останали СМР по ОП, необходими за въвеждането на съоръжението в експлоатация, съгласно изискванията на УЕФА за категория 4.

2. Отрази етапността на строителството със съответното съдържание в необходимите и изискуеми нормативни документи.

3. Състави коректни количествено-стойностни сметки, съответно за етап I и етап II.

4. Изисква и съгласува „График за изпълнение на етапа“ /съгласно чл.5 ал.3 от подписания договора за ОП/, със съответните срокове за завършнето на всеки един от етапите.

Желанието ни е за всичко това да бъде създаден документ с писмен ангажимент, подписан от Възложителя на обществената поръчка и представители на организираните привърженици на Ботев Пловдив.

23.12.2021 г.

С Уважение:

Сдружение ПФК Ботев,

Клуб на привържениците на Ботев Пловдив и

Обединени фракции Бултрас

Подобни статии

Top