Проекти подкрепят развитието на библиотечните дейности в Асеновград

Единият от тях е изготвен от ГБ „Паисий Хилендарски“

4 проекта за развитие на библиотечните дейности са разработени в община Асеновград. Единият от тях е създаден от екипа на Градска библиотека „Паисий Хилендарски”. Той касае обогатяване на библиотечните фондове с нови източници на информация по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” към Министерство на културата (МК). Общата му стойност е 12 000 лева. При реализирането, фондът на библиотеката в Асеновград ще бъде обогатен с 887 библиотечни документа от 131 издателства.

Останалите 3 проекта са подготвени по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” към Министерство на образованието и науката (МОН) по модул „Библиотеките като образователна среда”. Те са изготвени от СУ „Свети свети Кирил и Методий”, ПГ „Цар Иван Асен II” и ОУ „Христо Ботев”. И трите учебни заведения кандидатстват едновременно за двете дейности по модула.

Подкрепят се и училищни библиотеки

По дейност 1 – „Училищните библиотеки като образователна среда” – са предвидени средства за обновяването на интериора и обогатяването на библиотечния фонд на училищната библиотека на СУ „Свети свети Кирил и Методий”. Останалите 2 училища, които не разполагат с работеща училищна библиотека, предвиждат създаване на кътове за четене (мебели и книги), като ПГ „Цар Иван Асен II” предвижда да обогати и фонда на библиотеката си. Като част от тази са предвидени и разнообразни инициативи – срещи с автори, конкурси и други.

Към дейност 2 – „Обществените библиотеки като образователна среда” – в проектните предложения са включени съвместни инициативи с ГБ „Паисий Хилендарски”. Сред идеите са провеждане на час в библиотеката, срещи с творци, изложби, интерактивни библиотечни уроци и други. В тази дейност желание за партньорство и реализиране на съвместни инициативи са включени в проекта на СУ „Христо Ботев” – Куклен.

„Библиотеките като образователна среда” е нов модул към националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” към МОН, чиято цел е разширяване на партньорствата между образователните и културните институции за осигуряване на по-качествено образование. С изпълнението на дейностите по подадените проектни предложения ще се разшири обхватът на програмата „По-близо до книгата” на Градската библиотека в Асеновград за насърчаване на четенето и грамотността, приобщаването на децата към знанието и духовността, която се реализира от 2011 г. в партньорство с общината и с образователните институции в града. С основните си модули „Час в библиотеката”, „Ваканция в библиотеката” и „Дни на книгата” програмата има за цел да бъде в подкрепа на формалното образование. СУ „Свети свети Кирил и Методий”, ПГ „Цар Иван Асен II” и ОУ „Христо Ботев” през годините са били от ключовите партньори в реализирането ѝ.

Подобни статии

Top