Проф. д-р Ирена Илиева: Процесите в международните отношения ще променят и учебния материал за студентите

Проф. д-р Ирена Илиева е директор на Института за държавата и правото към БАН. Тя чете лекции в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и е ръководител на магистърската програма „Международни отношения” към същия факултет.

Идеята ѝ е, от тази година магистърската програма да има по-широка бизнес ориентация и да се засили икономическата проблематика

– Проф. Илиева, международните отношения стават все по-динамично развиващи се. Това лято не направи изключение: срещата на Г-7, Брекзит със или без сделка, икономическата война САЩ-Китай, бързо развиващи се енергийни проекти. Как тази динамика ще се отрази върху работата Ви?

– Международниците не  можем да скучаем,  динамиката на международните отношения ни дава само стимул още повече да работим и анализираме, а понякога не успяваме да догоним събитията. Така например проблематиката на Брекзит държи в напрежение не само институциите на Европейския съюз (ЕС), всички европейски граждани, които законно или незаконно пребивават в Обединеното кралство, но и нас – преподавателите. Курсът по „Право на ЕС“ ще бъде напълно различен в институционалната си част след 31 октомври 2019 г., независимо дали ще има ли сделка или не с Обединеното кралство. Не по-малко интересни са бъдещите отношения между Обединеното кралство и ЕС, както и между ЕС и САЩ.

– Започва новата учебна година в Пловдивския университет, както и активния сезон в работата Ви като учен и директор на ИДП при БАН. Какво ново предстои? 

– В ПУ започва записването на студенти в магистърската програма по „Международни отношения“, като през тази учебна година бих желала тя да има нов акцент, а именно отваряне към проблемитиката на отношенията с Китай и Източна и Югоиточна Азия. Интересът на учени от Китай към магистърската програма датира от 2014 г., когато голяма делегация от Шанхайския институт за международни изследвания посети ПУ и проф. Ян изнесе лекция пред студентите по „Международни отношения“. От миналата година с решение на Научния съвет на ИДП се създаде Център за съвременни китайски изследвания, който  има за цел да развива научна дейност по въпросите на съвременната външна политика, но и на икономическите отношения с Китай.  Много бих желала тази проблематика да се застъпи и в магистърската програма. Няма достатъчно подготвени специалисти, които да познават Китай, както  и Далечния Изток, а фокусът на международните отношения е именно натам. Само да спомена търговката война между САЩ и Китай, санкциите срещу компанията Huawei, инициативата на Китай „Един път, един пояс“и др. Бих желала да засиля и икономическата проблематика  магистърската програма и тя да бъде по-бизнес ориентирана.

1 2

Подобни статии

Top