Проф. д-р Любомир Караджов издаде книга за АМТИИ в медиите

Съдържанието на сборника подрежда най-важни моменти от живота на висшето училище

„АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в медиите между 50-та и 55-та годишнини на академията (2014-2019)“ е сборник от текстове, които без изключение са публикувани в българските медии. Материалите очертават многообразието на учебните, научните, художественотворческите и другите обществено-значими дейности, които академията е осъществила в периода между двете годишнини. Автор на текстовете е пиарът на АМТИИ и професор по публични комуникации в изкуството Любомир Караджов.

На първо място книгата е предназначена за учебно помагало в магистърските специалности „Артмениджмънт“, „PR на арторганизации“ и „Аниматор изкуство в туризма“ в академията. Целта е да подпомага практическата работа на студентите по анализ на  PR и рекламни текстове и текстове със синергичен смисъл и ефективност; да формира умения за разпознаване на специфични апели и мотивационни структури, а след това и възможности за съставяне на подобни текстове.

Предимство на книгата е, че студентите ще придобиват умения чрез текстове, които отразяват реално случили се през годините събития, изградили образа на академията  като институция с важно място в културния живот на Пловдив и България. Съдържанието на сборника подрежда най-важни моменти от живота на висшето училище,  като гостуването на знаменити творци, провеждането на благотворителни акции, годишни концерти, публични защити на докторанти, церемонии по удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза“, домакинство на национални състезания в сферата на изкуствата, дни на отворените врати за кандидат-студенти, изложби, национални конкурси, провеждане на международни и национални научни конференции, успешни гастроли на академични състави в страната и чужбина, участия на състави на АМТИИ в представянето на българското изкуство по време на Председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г. и още много други събития.

1 2

Top