Проф. д-р Пламен Моллов: УХТ се дигитализира с ускорени темпове

Ректорът на УХТ припомни, че дигитализацията става в безпрецедентната пандемична обстановка

Пандемията от COVID-19 даде силен тласък на процеса на дигитализация в Университета по хранителни технологии и на превръщането му в smart университет и наложи иновативни решения в работата. В безпрецедентната ситуация заради нуждата от онлайн обучение в много кратки срокове бе въведена най-съвременна платформа за обучение в интернет. Изградена бе локална система за видеовръзка, която позволява лекциите да се изнасят на студентите в реално време. Това заяви в годишния си доклад днес пред Общото събрание на УХТ ректорът проф. д-р Пламен Моллов.

В доклада си той огласи, че в първи, втори и трети учебен корпус е модернизирана интернет мрежата и е въведен WI-FI. Предстои същото да бъде направено в четвърти корпус и в Студентските общежития, което ще се случи едновременно с въвеждането на е-система за финансово управление и контрол.

Ректорът определи като много добра обезпечеността на УХТ с компютри – 469. Отбеляза, че всички 550 студенти, приети в първи курс през есента на 2020 г. са снабдени с таблети и благодари на Тракия икономическа зона за подарените 20 лаптопа.

Част от процеса на ускорена дигитализация е създаването на е-библиотека, която в момента е в напреднал етап, което се прави в синхрон с обновяването на базата с научни данни.

Проф. Моллов съобщи, че въпреки усложнената  обстановка приемът на студенти за 2020/2021 г. в УХТ е по-висок от средния за страната. Най-сериозен е бил интересът към специалностите „Технология и качество на храни“ и „Компютърни системи и технологии“. И тази година предпочитанията на много от кандидат-студентите са били насочени към дисциплините от сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Повече млади хора от София, Враца, Варна, Добрич, Русе, Перник, Силистра и Ямбол са избрали да продължат образованието си в УХТ.

1 2

Подобни статии

Top