Проф. д-р Румен Младенов е новият ректор на Пловдивския университет

Проф. Запрян Козлуджов бе удостостоен и със званието „Почетен ректор“

Проф. д-р Румен Димитров Младенов е новият ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Днес, по време на Общото събрание на висшето училище, за ректор гласуваха 297 от делегатите. Проф. Младенов получи 84% от техния вот – 250 гласа „За”. „Против“ гласуваха  22, имаше и 25 „бели” (непопълнени) бюлетини. Официално новият ректор ще встъпи в длъжност на 1 юни.

Кандидатурата на проф. Младенов бе единствената и тя получи подкрепа от почти всички факултети на университета.

Сред предизвикателствата за своя мандат новият ректор открои продължаващото влияние на демографския срив, промяната в правилата за финансиране на висшето образование, пряката зависимост на финансирането на научно-изследователската дейност от мястото на Пловдивския университет в наукометричните класации, основани на публикации в световните бази данни, както и предлагането на привлекателни, съобразени с динамичния пазар на труда бакалавърски програми.

Пред членовете на Общото събрание проф. д-р Румен Младенов пое ангажимент, че в работата си ще се основава на принципите на приемственост, реализъм, прагматизъм и отговорност.  Той подчерта, че ще се опита да надгради постигнатото като използва разширена екипност за баланс с цел осигуряване на плавно и устойчиво развитие във възходяща посока.

Списъчният състав на Общото събрание на университета включва 353 човека.

Общото събрание започна своята работа днес в 10:00 часа в ГДК „Борис Христов” при кворум в присъствието на 328 делегати.

Тайно гласуване определи кои ще са 44-мата членове на Академичния съвет на ПУ. С 268 гласа проф. д-р Асен Рахнев бе преизбран за председател на Общото събрание. За зам.-председател делегатите избраха проф. д-р Венцислав Стоянов с 283 гласа, а за председател на Контролния съвет с 299 гласа бе преизбран проф. д-р Велизар Гочев.

1 2

Подобни статии

Top