Проф. Пламен Моллов: БУАХИТ и УХТ  да разработят заедно съвременни учебни програми

Учебните програми трябва да са адекватни на нуждите на бизнеса

Нов оперативен орган към сдружение „Бизнес университетската асоциация в хранителната индустрия и туризма /БУАХИТ/“ да подготви предложение за промени в учебните планове и програми. Това заяви ректорът на Университета по хранителни технологии /УХТ/ проф. Пламен Моллов пред годишното отчетно общо събрание на асоциацията, където беше поканен от председателя на УС и бивш ректор проф. Кольо Динков.

Общото събрание още тази есен да направи промени в устава на сдружението, за да бъде създаден новият оперативен орган, в който членове да бъдат тримата зам.-ректори на УХТ и трима представители на бизнеса. Съвместно те ще разработят предложения за нови учебни програми и планове, адекватни на нуждите на бизнеса. Проф. Моллов заяви, че сегашните са твърде остарели, създадени са преди 30-40 години и се преподава материал, който вече не е част от практиката.

„Нашият пазар са фирмите от хранителната и туристическата индустрия и ние бихме искали той да ни каже какво иска. Помогнете ни да си променим програмите, за да бъдем полезни и на вас“, обърна се ректорът към участниците в събранието. Благодарение на този легитимен орган към асоциацията промените ще бъдат позиционирани пред катедрите и факултетите, а след това и акредитирани от МОН.

1 2

Подобни статии

Top