Прокуратурата атакува Наредбата за местните данъци в Пловдив

Окръжна прокуратура атакува 4 разпоредби, били в противоречие със Закона

Окръжна прокуратура в Пловдив атакува 4 разпоредби от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Общината, предава репортер на DCnews.bg.

Става дума за чл. 32 ал. 4; чл. 37 ал. 2; чл. 52 ал.1, точка 2 и чл. 64 ал. 2. Те – по мнение на пловдивските прокурори, противоречат на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и трябва да се обявят за нищожни.

Първият случай засяга данък „Придобиване“, и по-точно придобиване на моторни превозни средства. Според въпросната алинея обект на облагане с данъци са имущества, придобити по дарение, както и недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства, придобити по възмезден начин. Тази норма от Наредбата, обаче, противоречи на актуалния текст от ЗМДТ, изключващ от обхвата си МПС-та, които не са регистрирани за движение в страната.

Следващата атакувана разпоредба касае подаването на данъчни декларации в двумесечен срок от получаване на имуществото; въпросната разпоредба вече е отменена в големия Закон, който актуално казва, че е премахнато задължението да се подава декларация за имоти или ограничени вещни права, това е излишно натоварването на гражданите и бизнеса, тъй като те дължат еднократен местен данък.

Атакувани са още заплащането на патентния данък с алинея, чието описание влиза в противоречие със Закона; както и член, касаещ т.н. данък „Такси“ и формулата за заплащането му при ситуация, че водачът е заплатил данъка си, а в течение на годината разрешението му за извършване на таксиметров превоз бъде прекратено.

Подобни статии

Top