Прокуратурата наложи проверка на всички социални домове в Пловдив и областта

Полиция и социални имат един месец за целта

Районният прокурор на Пловдив Чавдар Грошев възложи на ОДМВР и на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ съвместна проверка в домове за настаняване на възрастни и деца с физически и умствени увреждания на територията на 13 общини в Пловдивска област – Пловдив, Първомай, Родопи, Марица, Хисар, Съединение, Стамболийски, Раковски, Перущица, Куклен, Кричим, Калояново и Брезово.

Тя е извършва по реда на надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите – чл. 145 ал. 1 от Закона за съдебната власт и следва да изясни спазват ли се нормативните изисквания при осъществяване на тази дейност, подавани ли са сигнали за нарушения, какво е състоянието на материалната база. За тази цел компетентните органи имат един ммесец. Указано е след приключването й да бъде предоставена обобщена справка за всеки един от социални домове, като при установяване на данни за извършено престъпление от общ характер, прокуратурата ще вземе отношение.

Поводът за проверката на Районна прокуратура – Пловдив по надзора за законност е постъпил доклад на наблюдаващия прокурор по образуваната на 20 януари 2020 г. преписка по чл. 137 от Наказателния кодекс – за злепоставяне и по чл. 143 от Наказателния кодекс – за упражняване на принуда спрямо болни в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в гр. Пловдив.

Подобни статии

Top