Прокуратурата подхвана и проблема с водата в Калофер

Пак има уран във водата на четири пловдивски села

Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите за некачествена питейна вода във водопровод на ВИК – Пловдив

В изпълнение на конституционно закрепените си правомощия, по реда на чл. 145 ал. 1 т. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) за спазване на нормативните актове, регламентиращи управлението и контрола на водоснабдяването с питейно-битови цели, Върховна административна прокуратура възлага проверка за качеството на водата в гр. Калофер на министъра на здравеопазването и на министъра на регионалното развитие и благоустройство, съобщиха от институцията.

Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите за некачествена питейна вода в питейния водопровод на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, снабдяващ жителите на Калофер. В информацията, цитирана от медиите, се споменава, че има непрекъснато въвеждане на воден режим в града, гражданите недоволстват, че водата е с опасно за здравето качество; че от чешмите тече кал или въобще не тече вода. Твърди се, че проблемът продължава от години и държавата не е предприела нищо за решаването му.

Възложената проверката следва да изясни обстоятелствата  и предпоставките, свързани с осигуряване на нормалното и качествено водоснабдяване за питейни и битови нужди в Калофер, както и такива, които имат значение за правилното решаване на проблема. По време на проверката от контролните органи следва да се изяснят и всички други факти и въпроси, свързани с нарушеното водоснабдяване с питейна вода на Калофер, както и да се предотврати настъпването на вредни последици върху здравето на населението.

В резултат на констатациите на двете министерства следва  да се предприемат и всички предвидени в нормативните актове административни и административнонаказателни мерки при констатирани нарушения. Ако в хода на работата по случая се бъдат установин и данни за престъпление, следва де се сезира компетентната прокуратура и структури на МВР.

Резултатите, нарушенията на съответните нормативни и други актове, предприетите мерки за отстраняване на нарушенията и последиците от тях, както и наложените санкции следва да бъдат отразени в доклад, който да бъде пратен във ВАП в най-кратък срок.

Подобни статии

Top