Прокуратурата подхваща пътните знаци и маркировката по пътищата

Там, където има нарушения, маркировката трябва да се поднови

Върховната административна прокуратура (ВАП) подхваща маркировката и знаците по пътищата, съобщиха от пресцентъра на Главна прокуратура. Магистратите организират проверка за законност по спазване на Закона за пътищата и подзаконови нормативни актове – Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и др.

В съответствие с ръководните и контролни правомощия с инспекционни действия са натоварени председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – за републиканските пътища и кметовете на общини – за общинските пътища.

От ВАП ще акцентират на това има ли пътни знаци

и други средства за сигнализация и виждат ли се те. При установяване на конкретни случаи, при които пътните знаци и отделните видове табели не са видими от водачите, от посочените оправомощени органи се предприемат изискуемите законови мерки.

Освен това при проверката е нужно да се установи съответствието на пътната маркировка с нормативните условия, като при отклонения от тях тя трябва спешно да се поднови.

Срокът за извършване на проверката е двумесечен и през юли във ВАП ще се получи обобщена информация, включваща констатирани нарушения, предприети действия, издадени актове.

Целта на проверката е осигуряване на необходими предпоставки за безопасно и удобно движение по републиканските и общинските пътища, особено в летния период на засилено използване.

Снимката е информативна

Подобни статии

Top