Прокуратурата разследва фиктивни ремонти на мотриси в БДЖ

Разследването е по сигнал за злоупотреби при изпълнението на обществена поръчка в БДЖ

Днес, 22.12.2021 г. прокурор в Софийска градска прокуратура (СГП) и следователи в отдел „Следствен“ на СГП на основание и по реда на чл. 159 от НПК получиха изискани от тях и предоставени им от представители на БДЖ документи, относими към водено от СГП наказателно производство.

Действията са проведени по образувано на 16.12.2021 г. от СГП досъдебно производство за съзнателно сключване на неизгодна сделка – договор с „А. Т.“ С.А. от което е произлязла значителна вреда за предприятието – престъпление по чл. 220, ал. 1 от НК.

Делото е образувано въз основа на постъпил в СГП сигнал от бившия служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията по повод Одитен доклад от 06.10.2021 г. за извършен одитен ангажимент на тема: „Проверка на проведена процедура по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на техническа поддръжка за 5-годишен период на дизелови мотрисни влакове серия 10 и електрически мотрисни влакове серии 30 и 31“, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и изпълнението на сключения договор“.

Поради фактическата и правна сложност на случая разследването е възложено на екип от следователи в отдел „Следствен“ към СГП.

В хода на разследването се изследват обстоятелствата, относно възлагането и реализирането на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), касаеща поддръжката на дизелови и електрически мотриси, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. Предмет на разследване са както обстоятелствата, свързани с подготовката на обществената поръчка, така и със сключването и изпълнението на договора за ремонт с фирмата изпълнител през 2019 г. Предстои да се установи дали срещу извършените по договора плащания е имало реално извършени дейности от изпълнителя, както и дали фирмата изпълнител е имал ресурса да извършва възложените ѝ ремонтни дейности. Прогнозната стойност за 5-годишен период на действие на договора е 137 001 704,46 лв. без ДДС.

В одитния доклад, който е постъпил в СГП, се съдържат твърдения за множество нарушения при подготовката, сключването и изпълнението на договора, като прокурорите и разследващите органи въз основа на събраните доказателства ще преценят дали нарушенията съставляват престъпления, извършени от длъжностни и/или недлъжностни лица.

Предстои мащабно разследване за установяване на всички относими към случая обстоятелства по предвидения в закона ред.

„В момента следователи и прокурори преглеждат документация и по тяхна преценка ще я изземат. Сигнализрани бяхме от министъра на транспорта, който ни изпрати одитен доклад за извършена проверка на процедурата по Закона за обществени поръчки (ЗОП) за поддръжка и ремонт на електрически мотриси, закупени през 2005 година. Фирмата, която ги е доставила, е изтекъл срокът ѝ за поддръжка.  За това БДЖ са направили такава обществена поръчка, за да продължи тяхната поддръжка, за да може да се експлоатират“, заявиха от прокуратурата и посочиха, че в този доклад има доста констатации за нередности по цялата тази процедура – от подготовката, така и в основната процедура по нея, така и със сключването на договора и изпълнението“, заявиха от прокуратурата.

„Трябва да проверим дали този договор, сключен през 2019, се изпълнява, дали тези ремонти са изпълнени или се касаят за фиктивни ремонти“, добавиха оттам.

Разследващите проверяват дали тези нарушения имат признаци и за престъпления от длъжностни лица. Възникнали са и доста други притеснителни обстоятелства, които ще се проверяват.

Подобни статии

Top