Промените в данъците на Пловдив: 3 нагоре, 1 надолу

Това са данъците и таксите, които търпят промяна през 2020 година

Туристическият данък на Пловдив, такса „смет“, данък придобиване, както и този върху превозните средства ще търпят промени през новата 2020 година. Движението при първите три ще е нагоре.

TБО: През 2020 година общинската администрацията залага 42 016 314 лева общ размер на разходите за чистота на Пловдив, 37 684 312 лева от които трябва да се осигурят именно от таксата за смет. Парите ще се изразходват – според предварителния разчет, както следва: 11 872 869 лева за сметосъбиране и извозване, 4 458 705 лева за депониране и най-голям дял – 21 352 738 лева, отива за чистота на териториите за обществено ползване.

За чистене на обществени територии през настоящата година, обаче, са събрани приходи в общ размер 14 736 182 лева, най-голям е приносът на фирмите и предприятията – 10 182 633 лева, 102 421 лева са събрани от училищата и 4 451 128 лева – от граждани. Анализирайки ситуацията, администрацията предлага за новата година да се увеличи данъкът за жилищни и вилни имоти в регулационните граници на Пловдив – от 1,5 на 1,8 промила. За останалите услуги размерът на данъка не се променя.

1 2

Подобни статии

Top