Протест на КНСБ „Да защитим доходите от инфлацията и работните места от кризата!“ - DC news

Протест на КНСБ „Да защитим доходите от инфлацията и работните места от кризата!“

КНСБ организира протест под надслов „Да защитим доходите от инфлацията и работните места от кризата!“

Исканията на КНСБ са структурирани в няколко основни направления:

Искания за повишаване на доходите и ефективни мерки за овладяване ръста на инфлацията и излизане от икономическата криза;

Искания за гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд;

Искания за ефективни действия за разширяване обхвата и насърчаване на колективното трудово договаряне;

Искания за справедлив зелен преход;

Искания за промени в регламентацията на сумарното изчисляване на работното време.

Подобни статии

Top