Провериха целулозния завод в Стамболийски, граждани се оплакали от силна миризма

Пловдивската екоинспекция не откри нередности

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив извършиха проверки по поредица от граждански сигнали за усетена силна миризма с източник завода за производство на целулоза и хартия в Стамболийски, съобщиха от институцията.

След постъпили пет сигнала на „зеления телефон“ екоексперти извършиха обследване на района около завода, намиращите се в близост жилищни сгради, поликлиника, административна сграда, жп-линия в присъствие на представител на Общинска администрация – Стамболийски и еколога на предприятието. Макар да бяха поканени, сигналоподателите не участваха в проверката.

При направения обход в урбанизираната територия на града извън площадката на предприятието не е установена характерната за производствената дейност миризма.

Проверяващите са установили, че производственият процес е с обичайно натоварване на мощностите. Не са възниквали аварийни ситуации или аномални режими на работа. В Общинска администрация – Стамболийски няма регистрирани оплаквания от граждани за неприятни миризми, идващи от завода в същия ден. РИОСВ – Пловдив планира още изненадващи проверки на предприятието.

Подобни статии

Top