Прозрачен Общински съвет в 5 точки

Предложенията са на „Демократична България – Обединение“, внесени са за разглеждане

Групата на общинските съветници от „Демократична България – Обединение“ входира своите предложения за изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Пловдив. Тяхната цел е повишаване доверието в пловдивския местен парламент с въвеждане на повече прозрачност в работата на съветницит и на местната власт като цяло.

Ето и ключовите предложения:

1. Публична достъпност на работата на пловдивския Общински съвет (ПОС) чрез видеоизлъчвания на заседанията на Съвета и комисиите;

2. Публична достъпност на работата на ПОС чрез публично оповестяване на всички документи, с които работят комисиите в ПОС и самият Общински съвет;

3. Публична достъпност на актовете на ПОС чрез своевременно публикуване на интернет сайта на ПОС или Община Пловдив не само на приетите решения, но и на разглежданите доклади и питания, като по този начин се дава възможност на граждани и граждански организации информирано да участват в обсъжданията;

4. Повече отчетност в работата на общинските съветници чрез публикуване на поименните гласувания от ПОС и показване на гласуването по политически групи при видеоизлъчването на заседанията на Съвета;

5. По-лесно търсене на съдържанието на гласуваните документи с изискване докладите от администрацията, общински съветници и общински дружества да бъдат внасяни в машинно-четим вид, който позволява индексиране на съдържанието от интернет-търсачки и значително ще спомогне за прозрачността на работата на общинския съвет.

„Въвеждането и изпълнението на предлаганите изменения не се очаква да изисква значителни финансови средства и може да се поеме от настоящия бюджет. Резултатът и въздействието ще постигне значително по-високи нива на прозрачност в работата на пловдивски общински съвет, повече отчетност на работата на общинските съветници и в крайна сметка цели повишаване на доверието към институциите на местната власт“, коментират от „Демократична България“. Планът предстои да бъде обсъден и гласуван и от самия Общински съвет.

Подобни статии

Top