Психолозите в България празнуват професионалния си празник

Днес своя професионален празник отбелязват психолозите в България.

Каква е историята на празника?

На 4 април 1992 г. група студенти II курс – психология се събират на купон. Късно през нощта компанията решава да нарече този ден „Професионален празник на психолозите”. Идеята намира подкрепа и от други колеги.

През следващите години студентите празнуват този ден в камерен състав до 1995 г., когато се организира честване в ресторант „Яйцето” на Софийския университет със около 150 души – студенти и преподаватели. Интересът към инициативата прогресивно нараства, излиза от рамките на купона и прераства в създаването на „Сдружение на младите психолози в България”, което носи името „4-ти Април”.

През 1999 г. се учредява Българската асоциация по приложна психология. Членовете на БАПП радушно възприемат идеята да подпомагат организирането на празника и през 1999г. се включват активно в организацията му. През 2000 г. е създадена студентска секция към Дружеството на психолозите в България, която активно участва в организирането на честванията на празника през годините 2000, 2001 и 2002 г.

През 1999 г. е създаден клон на Сдружението на младите психолози в Благоевград. Клонът бързо започва активна дейност в региона. За първи път 4-ти Април се чества извън столицата именно там – през 2000 г. Ръководството на ЮЗУ подкрепя инициативата на студентите по психология и подпомага организирането на празника.

А най-старото и многобройно сдружение на психолозите у нас е Дружеството на българските психолози. Дружеството е основано на 5 май 1969 г. и обединява голям брой висококвалифицирани психолози, които работят във всички области на психологическата наука и професионална практика. То е национално представителен член на най-големите международни организации – Световният съюз на психолозите (IUPsyS), Международната асоциация по приложна психология (IAAP) и Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA).

–––-

Психологията е научна дисциплина, изучаваща умствените процеси и също така поведението на хора или животни, като често прилага научния метод при лабораторни изследвания. Психологията обхваща също прилагането на това знание в различни сфери, включително проблеми от ежедневния живот и лечение на психически заболявания.

Етимологията на думата идва от гръцки – ψυχή – душа, дух, пеперуда, λόγος – наука – наука за душата.

Живеем в интересни времена и все по-често имаме нужда от специализираната помощ на хората, които упражняват тази професия – лечителите на душите ни.

Честит празник! 

Top