Птичи грип налази дивеча край Раковски и патици в Крумово

Две огнища на птичи грип

са установени от ветеринарите в Пловдивско през последната седмица, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Едното от огнищата е открито по птиците в Държавно ловно стопанство „Чекерица“ в землището на село Стряма, община Раковски в сряда, 18 април. Засегнати са били яребици и кеклик в стопанството.

Другото огнище е засечено по птиците в птицеферма за отглеждане на патици в пловдивското село Крумово.

И за двете огнища пробите, изпратени за изследване в Референтната лаборатория на МЗ, са показали положителен резултат. Заради това директорът на БАБХ д-р Дамян Илиев е издал заповеди за унищожаване на засегнатите птици.

От Агенцията са разпоредили труповете на животните да бъдат унищожени, да бъде извършена дезинфекция на помещенията за птици, оборудването, транспортните средства, а също и на дворовете и улиците около двете населени места. Обявени са също трикилометрова и десеткилометрова предпазна зона около двете села. Предпазните зони включват три населени места от община Раковски, 13 в община „Марица“, Асеновград, Пловдив и села в общините „Родопи“, Садово и Куклен.

Забранява се търговията с птици

В двете зони се забранява търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, както и на яйца за разплод. Забранена е също организацията на панаири, пазари и изложби за птици, както и на разселване на птици за подновяване на дивечовия запас.

Предстои да бъде извършено преброяване, регистрация и ежедневни клинични прегледи на птиците, отглеждани в селищата, разположени в три и десеткилометровите зони, както и на тези в останалите селища в област Пловдив.

Подобни статии

Top