ПУ „Паисий Хилендарски“ е на пето място сред първите университети в България по изследователска дейност

В годината на 60-годишнината си ПУ „Паисий Хилендарски“ е в ТОП 5

на класацията на висшите училища по научно-изследователска дейност у нас. Това сочат базата данни на испанската организация SCImago Institutions Rankings (SIR), която обединява Испанския национален изследователски съвет, университета на Гранада, университета „Карлос Трети“ в Мадрид, университета на Алкала, университета на Естрамадура и други образователни институции в Испания.

Проучването на световните университети по фактори като: изследователска дейност, иновации и въздействие върху обществото, се подготвя от 2009 г. и обхваща 4 126 научни институции, сред които и 688 висши училища в света.

Според базата данни за 2021 г. Пловдивският университет е на пето място сред първите университети в България. Включването ни в първата петица на испанската класация е още едно признание за нас, след като с решение на Министерски съвет получихме статут на изследователски университет за следващите 4 години, коментираха от висшето училище в Пловдив.

Освен ПУ „Паисий Хилендарски“ на критериите за изследователски университети отговарят още 6 университета в България.

От основно значение за получаване на подобен статут са количеството и качеството на научната продукция, както и най-големият брой цитирания в научната литература.

Статутът на изследователско висше училище бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. и се дава за значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научно-изследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели.

Като широкопрофилен университет в тази група, ПУ „Паисий Хилендарски“ се отличава със значителен брой защитили докторанти, сериозен дял на привлечени средства от международни и национални проекти и програми, както и на договори с български и чуждестранни предприятия.

Професионализъм, динамика, иновации и устойчивост определят развитието на университета на старта на 2022 година, в която ще бъдат отбелязани и 300 години от рождението на патрона на университета Паисий Хилендарски.

Подобни статии

Top