ПУ „Паисий Хилендарски“ няма да увеличава семестриалните такси през новата академична година - DC news

ПУ „Паисий Хилендарски“ няма да увеличава семестриалните такси през новата академична година

Редовната кандидат-студентска кампания на най-голямото висше училище в Южна България ще се проведе от 26 до 30 юни 2022 г.

Трета година поред Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ няма да увеличава семестриалните такси за обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти, съобщиха от ръководството на висшето училище. Независимо от увеличените разходи за издръжка и приетия с Постановление №31 на Министерски съвет от 17 март т.г. по-висок базов норматив за обучение на един учащ се в държавните висши училища, запазваме таксите за всички професионални области и направления, подчертаха оттам.

Таксите за обучение в Пловдивския университет варират в зависимост от избраната бакалавърска специалност, като за редовно обучение те са между 640 и 500 лв., а за задочно – от 400 до 520 лв. Определеният базов норматив в Постановлението на МС, който влиза в сила от 1 април 2022 г., е в размер на 700 лв.

Подготовката на т.нар. защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование в областите с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда ще продължи да бъде безплатно през целия курс на обучение, казаха още от висшето училище.

Както и досега от заплащане на кандидатстудентски и семестриални такси са освободени кръглите сираци до навършване на 26-годишната си възраст, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност, военноинвалидите и военнопострадалите, както и лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, в т.ч. и майки с три и повече деца.

Редовната кандидат-студентска кампания на най-голямото висше училище в Южна България ще се проведе в периода от 26 до 30 юни, като на първата дата е организиран най-масовият изпит по български език. По традиция изпитите за специалността „Актьорство за драматичен театър“ са в три кръга от 14 до 16 септември.

Информация за срокове за подаване на документи за кандидатстване, дати и часове за изпити, сгради, зали и имена на заявилите участие ще се публикува в сайта на ПУ „Паисий Хилендарски“ и на информационни табла пред Ректората и Новата сграда на университета, казаха от Учебен отдел на висшето училище.

Подобни статии

Top