ПУ „Паисий Хилендарски“ представя „Светът на предприемача“ - DC news

ПУ „Паисий Хилендарски“ представя „Светът на предприемача“

Форумът включва разнообразни мероприятия, насочени към възможностите за създаване на предприемаческа култура и умения сред студенти и преподаватели

Форум „Светът на предприемача“ е част от Start-up Academy – платформа към Офиса за технологичен трансфер на ПУ „Паисий Хилендарски“, която цели да подпомага предприемачи при стартиране на техния бизнес проект. Планираните събития започват на 20 април 2022 г и ще продължат до 6 ноември 2022 г.

На 20 април 2022 г. от 16:00 часа в 6 аудитория на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се състои първото събитие на тема „Управление на хора, процеси и непредвидени ситуации през призмата на личния опит“. Лектори ще бъдат предприемачът Николай Чочев и д-р Христо Христов – преподавател във висшето училище и предприемач.

Николай Чочев е уеб експерт, трейнър и предприемач с богат опит в уеб технологиите и маркетинга. Той е собственик и основен двигател на пловдивска дигитална агенция Timag. Занимава се с уеб от над 10 години, в момента също така е трейнър в частна академия и докторант/преподавател към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“ по уеб дизайн и дигитален маркетинг. Опитът му в IT индустрията го прави специалист в изработката на онлайн магазини и управление на CMS системи, както и техния маркетинг след това. Обича да участва в обучения, конференции, START-UP проекти, IT събития, да си поставя големи цели и се развива като предприемач и маркетинг експерт.

Д-р Христо Христов е преподавател, софтуерен инженер и учен в област информатика, компютърни науки и методика на обучение по информатика, предприемач и изследовател на езотерична литература. Създател е на школа за изявени ученици по информатика, която развива в градовете Велико Търново, Димитровград, Хасково и Пловдив през периода от 2003 до 2008 г. Ръководител е на редица ученици с участия в регионални, национални и международни състезания, за което е носител на десетки отличия. От 2008 г. е преподавател във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, понастоящем към катедра „Софтуерни Технологии“. През периода от 2010 до 2020 г. работи като софтуерен разработчик за няколко софтуерни компании. Професионалният му интерес в областта е свързан с разработка на потребителски интерфейси, уеб дизайн и програмиране, софтуерни методологии. От 2012 г. като земеделски производител развива собствен бизнес с производство на зърнени култури, зеленчукопроизводство и здравословни храни, както и няколко обекта, в които предлага собствена продукция. Работи на доброволни начала с неправителствени организации с идеална цел. Понастоящем е отдаден на образователна и научна дейност и с особен интерес отделя време да изучава и изследва личната мотивация на индивида като стимул за постигане на образователно и културно израстване.

Планирани са и следващите събития от форума „Светът на предприемача“, като второто такова е на тема „Успешен бизнес в България“ и е насрочен за 4 май 2022 г. от 16:00 часа в 6 аудитория на Ректората. Лектори ще са Бояна Мерджанова, която има над 20 години опит като успешен предприемач, и Добринка Иванова, която има собствен бизнес в Англия, но се завръща в България.

Финансови инструменти като алтернативни източници на финансиране от ЕК и програмата ИнвестЕС в частност“ ще бъдат разгледани на 18 май 2022 г. от 16:00 часа. Отново в 6-та аудитория на Ректората темата ще бъде представена от Светослава Георгиева – постоянен член на Инвестиционния комитет към InvestEU Fund.

На 1 юни 2022 г. от 16:00 часа в същата аудитория ще се проведе събитието „Как да намерим финансиране, да развием и продадем успешно своя бизнес?“. Лектор ще бъде Георги Първанов – управител на водещата HR агенция Cteam, партньор в Bulgaria Wants You, член на УС на Bulgarian Employment Confederation, председател на Контролната комисия на Баух и ментор в Teenovator.

На 21 юни 2022 г. със същия начален час ще започне срещата с тема „Развиване на гражданско предприемачество“. Тя ще се води от Вадим Рошманов, който има над 15 години опит в гражданския сектор, като през тези години управлява проекти на обща стойност над 1 милион евро.

Форумът ще завърши на 4 ноември 2022 г, когато ще се проведе университетски конкурс „Най-добър старт-ъп проект на ПУ“. Конкурсът ще включва презентиране на одобрените на първи етап проекти, планирано за 04.11.22г. На 05.11.2022 г. са поканени експерти по предприемачество, дигитален маркетинг, SEOоптимизация и др, които ще проведат спец курсове и ще споделят ценни знания. На 06.11.2022 г ще се проведе официална церемония по награждаване на спечелилите конкурса.

Повече информация за форума и лекторите можете да намерите на следния линк: https://tto.uni-plovdiv.bg/?page_id=1164.

Start-up Academy е платформа към Офиса за технологичен трансфер на ПУ „Паисий Хилендарски“, която цели да подпомага предприемачи при стартиране на техния бизнес проект. С помощта на експерти и специализирани курсове всеки, който желае, може да повиши своите компетентности като придобие различни умения, които са част от живота на успешния предприемач.

Подобни статии

Top