ПУ „Паисий Хилендарски“ ще обучава магистри по икономика и финанси на зеления преход - DC news

ПУ „Паисий Хилендарски“ ще обучава магистри по икономика и финанси на зеления преход

Подобна специалност се разкрива за първи път във висшето учебно заведение

Лектори от Европейската комисия, международни банки и правителствени организации ще обучават като гост-преподаватели студентите от Факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“. Това е заложено в учебната програма на най-новата магистратура на факултета „Икономика и финанси на зеления преход“, съобщиха от висшето училище.

От там допълниха още, че глобалният преход към зелена икономика изисква нови компетентности и специалисти, които да разработват и реализират политиките и проектите, чрез които ще се създаде икономиката на бъдещето. Амбицията на организаторите на новата магистърска програма е за първи път в България Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ да отговори на тези потребности.

Магистърската програма  си поставя за цел да подготви специалисти в три сектора – публична администрация, местни власти, предприятията и финансовия сектор. Обучението ще обхване цялата образователна верига – разработване на политиките, свързани с изменението на климата и управлението на ресурсите, прилагането на инструментите за реализиране на тези политики, оценки, одит и съответствие с регулаторната рамка, анализи и прогнози за икономическите и социални ефекти от прехода, осигуряване на финансиране и мониторинг на процесите и др.

Завършилите ще могат да отговорят на нуждите на финансовия сектор от специалисти за оценката на въглеродния отпечатък на финансираните проекти, както и на методолози, които да администрират бизнес стратегията и политиките на банките в зеления преход. Програмата е и за продуктови мениджъри с фокус върху „зелени“ продукти – кредити, карти, депозити и др.

Застрахователният сектор ще се радва на мениджъри в областта на управлението на риска, които ще могат да тестват иновативни бизнес модели срещу въздействието на климатичните промени. Местните власти пък ще разполагат с експерти за подготовка на зелени проекти по линия на плановете за възстановяване, както и със специалисти по оценка и одит за изпълнение на регулаторни изисквания във връзка с декарбонизацията, разработването и предлагането на нови услуги за гражданите и бизнеса, свързани със зеления преход.

За икономисти и мениджъри срокът на обучение в новата магистратура на ФИСН е 2 семестъра, а за неикономисти – 2 години, подчертаха от деканското ръководство.

Подобни статии

Top