ПУ приема бъдещи юристи с оценката от матурата

Пловдивският университет обяви промени в балообразуването на специалност „Право“

Пловдивският университет обяви важна информация относно промени в балообразуването. Една от тях касае формулата за прием в специалност „Право“: 3хДЗИ + 3хО1, където: ДЗИ е държавен зрелостен изпит по български език и литература, а О1 – оценката по „История и цивилизация от дипломата за средно образование“.

При вписана в дипломата оценка от ДЗИ по История и цивилизация за балообразуваща се счита оценката от ДЗИ.

Подобни статии

Top