ПУ си сътрудничи с Политехниката на Шенджен

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“

и Политехниката на Шенджен сключват днес договор за учредяване на Центрове за професионално обучение в областта на телекомуникациите и информационните технологии, съобщи ректорът проф. д-р Запрян Козлуджов.

Той и колегата му от китайския университет – проф. Синдон Джиа ще положат подписите си под договора за сътрудничество в Заседателната зала на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“ в 11 часа.

След това те официално ще открият Центъра за професионално обучение на Пловдивския университет и Политехниката на Шенджен в сградата на Ректората.

Двете висши училища ще обменят добри практики и информация за най-новите изследователски достижения, ще организират лекции, лабораторни курсове, ще разменят предприемачески и културни визити.

„Ние знаем каква добавена стойност дава международното сътрудничество на устойчивото развитие на висшето образование. Затова Пловдивският университет участва в това учредяване, което се надяваме да засили международното измерение и на двата университета и да допринесе за цялостния им напредък“, категоричен е проф. д-р Запрян Козлуджов.

Официално за представители на Професионалните образователни центрове в двата университета са назначени проф. д-р Невена Милева и проф. Джиджън Джао, директор на международния офис на Политехниката на Шенджен.

 

Подобни статии

Top