Публична лекция за жените в историята организира ПУ

Пловдивският университет

организира публична лекция на тема: „Жените в историята и история на жените и пола“. Тя ще бъде изнесена днес от проф. д-р Красимира Даскалова.

Лекцията ще се проведе от 13:30 часа в 16-а аудитория на сградата на Философско-историческия факултет на ПУ на ул. „Костаки Пеев“ №21.

Проф. д-р Красимира Даскалова е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и има научни интереси в областта на модерната европейска културна история. Публикува изследвания върху историята на жените и взаимоотношенията между половете в България и Източна Европа.

Специализира в тези нови за българската историография полета в Европа, САЩ и Япония, преподава в различни европейски университети. Проф. Даскалова е член на бордовете на специализирани европейски периодични издания, президент на Световната федерация за изследвания по история на жените (International Federation for Research in Women’s History) 2005-2010, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ).

От 2007 г. е редактор на Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History, периодично издание, публикувано от Berghahn Books, New York and Oxford.

Срещата-разговор с проф. д-р Красимира Даскалова се организира от катедрата по „История и археология“ във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет.

Подобни статии

Top