Пускат площадка за безплатно депониране на строителни отпадъци в Асеновград

Площадкат ще заработи до края на годината

Очаква се площадката за временно съхранение на разделно събрани отпадъци от домакинствата и строителни отпадъци в Асеновград да заработи официално до края на календарната година. Това съобщи ресорният заместник-кмет на общината Тамер Бейсимов.

Извършена е проверка от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив. Инспекцията е показала, че обектът е годен и отговаря на изискванията за експлоатация.

Скоро се очаква да бъде издадено и разрешението, узаконяващо дейностите на площадката. Документът ще бъде по изискванията на Закона за управление на отпадъците. Депонирането на строителни и разделно събрани отпадъци от домакинствата на новоизградената площадка ще бъде безплатно за гражданите.

Тя е разположена в приемната зона на Депото за депониране на твърди битови и строителни отпадъци в Асеновград. Работното време в зимния период е от 07:30 ч. до 16:00 ч., а през лятото е отворена от 07:00 ч. до 15:00 ч.

Подобни статии

Top