Пуснаха нов водоем в Асеновград

Нов водоем вече захранва Асеновград с питейна вода

Съоръжението се намира в местността „Лаково” в съседство със съществуващия резервоар. То е въведено в експлоатация преди няколко дни. Водоемът е с два резервоара, всеки с капацитет 800 кубически метра. „Това е четвъртото функциониращо водно хранилище на територията на Асеновград, което ще подобри водоподаването към клиентите на ВиК“, обясни началникът на дружеството в града инж. Димитър Кавалджиев.

Съоръжението е включено директно в разпределителната мрежа западно от река Чая, а целта е да се  подобри налягането към абонатите. Новият водоем ще даде възможност градът да бъде разделен на ВиК  зони, като при авария или спиране на водоподаването от помпена станция „Лаково”  Асеновград да  има автономно осигурена вода.

ВиК съоръжението не е работило повече от 30 години. В момента то е пуснато на пробен период и функционира с една четвърт от дебита на тръбата. По време на изпитателния срок са възникнали шест аварии по водопреносната мрежа на улиците „Гоце Делчев”, „Илинден”, „Стара планина” , „Цар Освободител“ и част от бул. „България”. Тепърва предстои ново обхождане на трасето, след  което водоемът ще заработи с пълния си капацитет и ще  осигури необходимите водни количества за питейно-битови нужди за населението на града.

Скоро ще бъде въведен в експлоатация и водното хранилище, което се намира в местността „Параколово”. С него  ще се  осигури питейна вода за живущите във високите части на Асеновград.

Подобни статии

Top