Работна група представлявала БСП-Пловдив, досегашното ръководство с право на отговор - DC news

Работна група представлявала БСП-Пловдив, досегашното ръководство с право на отговор

Това става ясно за ситуацията в Градската организация на социалистите от червената централа

Във връзка с протеклите събития в градската организация на БСП – Пловдив, работната група, назначена с решение на Националния съвет на партията, разясни моментната ситуация в пловдивската структура.

С решения на Националния съвет на БСП са прекратени правомощията на всички органи на партията в Пловдив. Както е констатирано от Общопартийната контролна комисия, при първото решение №83 от 09.04.2022 г. партийните органи не могат да взимат решения.

В момента решенията на Националния съвет на БСП не могат да бъдат изпълнявани поради своеволия на бившите ръководни фигури на структурата в Пловдив. Многократно са били изпратени покани да се освободят помещенията на червената централа в града и да вземат личните си вещи, на което те опонират с решение на Граския съвет на БСП – Пловдив.

Членовете на работната група изясняват, че от 09 април 2022 г. органът Градски съвет на БСП – Пловдив е с прекратени функции, насрочената за тази неделя „Конференция“ е нелегитимна и не може да бъде проведена. Тези действия са още едно доказателство за своеволията на група хора, чиято единствена цел е ликвидиране на партийната организация в Пловдив.

Заплахите, че е сезирана Районната прокуратура и Комисията за защита на личните данни, са неоснователни, без никаква тежест и ще бъдат отхвърлени от съответните органи.

С решенията на НС на БСП е назначена Работна група, която в момента ръководи дейността на градската партийна организация в Пловдив. Само двама човека са оторизирани да представляват местната структура пред съответните органи – доц. д-р Георги Йорданов и инж. Калин Милчев.

Работата с районните клубове и партийните членове на социалистическата партия ще бъде възстановена до дни, както и ще се следи за стриктно изпълнение на решенията, взети от Националния съвет, подчертаха членовете на работната група.

Опонентите им от досегашното ръководство на ГС на БСП изпратиха до медиите своята позиция като право на отговор.

Вижте пълния му текст:

ПРАВО НА ОТГОВОР

Във връзка с изпратено от Иван Петков-Бебето съобщение до медиите, от името на работната група, Ви информираме, че така нареченото «разяснение на моментната ситуация» е грубо манипулиране на фактите и на решения № 83 и №84 на НС на БСП.

Действията на самопоровъзгласилите се за «представляващи местната структура пред съответните органи» – доц. д-р Георги Йорданов, инж. Калин Милчев, инж. Румен Василев, са записани в законите на Р България като «самоуправство» и «нарушаване сигурността на данните».

В доказателство прилагаме и двете решения на НС на БСП, в които конкретно е посочено, макар и да е противоуставно, дейността на кои органи е прекратена. В последното от тях е посочено „Насрочва пълен цикъл отчети и избори в Пловдивската градска организация за времето от 1 юни 2022 г. до 15 юли 2022 г. и прекратява предсрочно мандата на председателите на Районните съвети на БСП – Пловдив, на председателя на Градския съвет на БСП – Пловдив, на председателите на Районните контролни комисии на БСП – Пловдив и на председателя на Градската контролна комисия – Пловдив и на районните съвети на БСП в гр. Пловдив и районните контролни комисии на БСП в гр. Пловдив.

Мандатът на Градския съвет на БСП – Пловдив, на Градската контролна комисия на БСП Пловдив и Градска конференция на БСП Пловдив не е прекратен и те са все още действащи органи.

В този смисъл изземването на правомощия на легитимно избрани, действащи според Устава на БСП и Решенията на НС на БСП, органи е превишаване на права и „доказателство за своеволията на група хора, чиято единствена цел е ликвидиране на партийната организация в Пловдив»

За огромно наше съжаление хора на ликвидаторите на БСП Пловдив под маската на загриженост си позволяват да рушат авторитета на Партията, на нейните членове и симпатизанти.

Упражняваният натиск над партийните членове, делегатите на Градската партийна конференция, насрочена за тази неделя, да попречат на нейното провеждане, е поредно доказателство за злоупотребата с лични данни, извършвана от членове на работната група, очевидно ръководена от лица, загубили доверието на организациите, в които членуват.

Що се отнася до заключението на Иван Петков-Бебето, според когото «Заплахите, че е сезирана Районната прокуратура и Комисията за защита на личните данни, са неоснователни, без никаква тежест и ще бъдат отхвърлени от съответните органи», искрено се надяваме, че в България спазването на закона е над всички и органите ще изпълнят своите правомощия.

Във връзка с това, смятаме, че до приключване на проверката на органите, всякакви действия от страна на работната група по отношение на печати, документация, деловодни книги, пароли, достъп и администратори на съществуващите интернет страници, е-мейли и други онлайн форми на комуникация на градската и районните партийни организации, освобождаване на сътрудниците на ГС и по районни клубове, както и предаването на материалната част на собствените сгради и клубове нарушават законите на страната.

В заключение искаме да уверим членовете на БСП в Пловдив, че ще продължим да изпълняваме дейностите по организационното функциониране на Градската партийна организация и мероприятията, залегнали в плана за отбелязване на 130 години от нейното създаване, независимо от целта тя да бъде закрита.

 На 29 май, от 16.00 часа в Дом на културата“ Борис Христов“ – Пловдив, ще се проведе редовно годишно заседание на Градската партийна конференция.

Приложения:

1.    Решение № 83 на НС на БСП

2.    Решение № 84 на НС на БСП-1

3.    Сигнал до РП Пловдив

4.     Уведомление до комисията за защита на личните данни

5.      Копие от Регистър Булстат

Снимка: Радио Пловдив

Подобни статии

Top