Ракът на кръвта в Топ 10 по честота за българите

Над 50% от българите не знаят какво е хематология

„Всяка година в България се диагностицират около 1500 нови случая на различни онкохематологични заболявания”. Това съобщи в Пловдив проф. д-р Маргарита Генова – председател на Управителния съвет на Българското медицинско сдружение по хематология (БМСХ) у нас и началник на лабораторията по хематопатология и имунология към Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания.

„Злокачествените заболявания на кръвта са в Топ 10 по честота както при мъжете, така и при жените. Засегнати са хора от всички възрасти. Заболеваемостта нараства с увеличаването на възрастта”, каза още тя.

През  последните години се наблюдава утрояване на преживяемостта

на пациентите с лимфоми, а смъртността рязко намалява благодарение на навлизането на иновативни таргетни терапии за лечението на тази група заболявания. Възрастта е един от основните рискови фактори, но влияние оказват също и имунодефицити, трансплантации, увеличаване продължителността на живота. При левкемиите 5-годишната преживяемост също показва благоприятни темпове на покачване.

Злокачествените заболявания се срещат по-често в развитите страни и причините се коренят в редица фактори – излагане на химически вещества, имунни дефицити, автоимунни заболявания, вирусни инфекции, тегло и диета, използване на импланти и пр.

Проф. Добрин Константинов, председател на Българското медицинско дружество по детска хематология и онкология, представи данни за най-честите злокачествени заболявания на кръвта при децата, едно от които е острата лимфобластна левкемия. Според тях, благодарение на иновативните терапии, 5-годишната преживяемост при деца с онкохематологичти заболявания от 0 до 19 г. се е увеличила до 84,8%. В сравнение с 60-те г. на миналия век преживяемостта при острата лимфобластна левкемия от 4% стига до 94% в наши дни.

При  неходжкиновия  лимфом преживяемостта от 7% в миналото, сега е достигнала до 85%, а при Ходжкиновия лимфом е нараснала до 90%.

85% от всички левкемии в детска възраст са остри лимфобластни, по-малък процент заемат миелоидните левкемии. При 80% от децата с остра лимфобластна  левкемия се наблюдава излекуване – нещо, което е било немислимо преди години, обясни проф. Константинов.

Нарастват разходите за лекарства за злокачествени заболявания

Проф. д-р Жанет Грудева – национален консултант по хематология към Министерството на здравеопазването, заместник-директор по диагностично-лечебна дейност, началник на Клиниката по клинична хематология към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, член на УС на БМСХ, се фокусира върху разходите в сферата на онкохематологията.

1 2

Подобни статии

Top