Район „Източен“ със 7 проекта по ПУДООС

Детски и спортни площадки, облагородяване на зони за отдих са сред проектите

Район „Източен“ спечели 7 проекта от конкурса „Обичам природата – и аз участвам“ по ПУДООС, съобщиха от общината.

Пет от тях са за реконструкция на настилка под спортно съоръжение в кв. „Първа Каменица“, облагородяване на зона за отдих в кв. „Втора Каменица“ и изграждане на детски площадки в междублокови пространства. Те са на стойност до 10 000 лв.

Останалите инициативи, получили финансиране по ПУДООС, са за екокътове на стойност до 5000 лв. в училище и детска градина.

Ето кои са проектите:

до 10 000 лв.

  • Район „Източен“  – реконструкция на настилка под спортно съоръжение на открито в кв. „Първа Каменица“
  • Район „Източен“  – изграждане на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 годишна възраст и ремонт на съществуващо съоръжение в кв. „Гладно поле“
  • Район „Източен“  – изграждане на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 годишна възраст и ремонт на съществуващо съоръжение в УПИ V, кв. „Гладно поле“
  • Район „Източен“  – възстановяване, озеленяване и облагородяване на зона за отдих в УПИ I, кв. „Втора Каменица“
  • Район „Източен“  – изграждане на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 0 до 3 годишна възраст в кв. „Дружба“

До 5000 лв.

  • СУ за деца с увреден слух  „Проф. д-р Стоян Белинов“ – проект „Моята детска планета“
  • Район „Източен“ – ДГ „Маргаритка“ –  екокът

Top