Район „Централен“ гостува на важна дискусия в Хуманитарната гимназия

Десетокласниците размишляваха по темата за правата на човека

Район „Централен“ гостува на дискусия за правата на човека в Хуманитарната гимназия. Зам.-кметът Фиданка Кацарева и главен експерт „Образование, спорт и младежки дейности“ Димитринка Илиева присъстваха на дискусия за правата на човека в 10 Е клас на Хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“. Лекцията е инициатива от проект „Да знаем своите права“, който се осъществява по програма „Пловдив за младите“ и се финансира от Община Пловдив. Учениците изгледаха мултимедийната презентация, после – разделени на групи, работиха по собствени мини проекти, посветени на темата.

Правата на човека са морални ценности и принципи, чието спазване гарантира един по- добър свят. Веднага след приемането на Всеобщата декларацията за права на човека от Общото събрание на 10 декември 1948 г, ООН кани всички държави да информират за нея своите граждани и най-вече, учениците в училищата. В много страни по света тя се изучава в училище, тъй като се смята за изключително важна в нашето ежедневие.

Подобни статии

Top