Районният прокурор на Пловдив Чавдар Грошев издаде книга за предсрочното освобождаване

Тя е предназначена за практикуващи юристи, студенти и преподаватели

„Предсрочно освобождаване от изтърпяване на наложено наказание“ е новата  книга на Чавдар Грошев, районен прокурор на гр. Пловдив. Монографията излезе от печат в края на миналата седмица и е с подчертана практическа насоченост. Предназначена е, както за практикуващи юристи, студенти и преподаватели, така и за всеки, който се интересува от право.

Книгата се състои от четири глави, които разглеждат генезиса и историческото развитие на института, правната същност и значението на предсрочното освобождаване, последиците от неизпълнение на условията в изпитателния срок и решения на европейски институции. Особено внимание е обърнато на условното предсрочно освобождаване. В монографията е направен сравнителен анализ с чуждестранни законодателства, съдържа се и такъв на практиката на съдилищата у нас.

Авторът Чавдар Грошев е доктор по право. Той е преподавател по наказателноправни науки в ПУ „Паисий Хилендарски“ и Висшето училище по сигурност и икономика, гр. Пловдив.

Това е втората правна книга на Чавдар Грошев, която вече може да се поръча онлайн и се разпространява в книжарниците в страната. Първата – „Индивидуализация на наказанието“, излезе през 2015 г.

Подобни статии

Top