Раздават годната храна от детските градини и яслите в община „Родопи” на бедни и самотни хора

Това са малотрайни хранителни продукти, които са заявени от образователните инститиции

Всички хранителни продукти, които са в срок на годност , изтичащ по време  на обявеното извънредно положение в страната, ще бъдат предоставени на хора в нужда, живеещи  в община „Родопи”.

Това са малотрайни хранителни продукти, които са заявени от образователните инститиции на територията на общината. Заради затворените детски градини и ясли обаче, тези храни не могат да бъдат използвани.

Затова, със заповед на кмета на община „Родопи” Павел Михайлов част от храните ще бъдат предоставени за нуждите на дейност „Социален патронаж”  в село Брестовица, а останалите продукти ще бъдат разпределени между хора в неравносто положение, социално слаби и самотно живеещи.

В акцията ще участват директорите на всички детски учебни заведения, заедно с кметовете по населените места в общината, а услугата е напълно безплатна.

„Каузата ни в  тези трудни за страната  дни е не само да не разхищаваме  хранителни продукти, а и  да не позволим тонове храна да отидат на боклука. Целта е да я предоставим на хора, които живеят на ръба на бедостта, които подлежат на подпомагане и имат нужда от нашата подкрепа”, коментира кметът на общината Павел Михайлов.

 

 

 

Подобни статии

Top