Раздават хранителните продукти на учениците в Асеновградско

Всяко училище определя реда самостоятелно

Всяко едно от учебните заведения на територията на община Асеновград определя индивидуално методът по предоставяне на хранителните продукти за учениците си, съгласно държавното разпореждане. Все още не е уточнено количеството и видът на хранителните продукти, които ще бъдат раздавани, тъй като организацията е в процес и същинското изпълнение не е започнало. Предстои това да се случи през следващата седмица. И доставянето до дома, и получаването на място, ще бъдат осъществени при строго спазване на здравно-хигиенните изисквания, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването. Дали ще бъдат дарявани хранителни продукти към трети лица, е въпрос на личен избор на всеки родител.

Училища от града:

 • ОУ „Ангел Кънчев“ храните ще се разнасят от служители на Дирекция „Горско стопанство“.
 • ОУ „Отец Паисий“ – родителите от града ще могат да получат помощта от учебното заведение, а по населените места в общината – хранителните продукти ще бъдат доставени.
 • ОУ „Христо Ботев“ – все още се уточнява организацията.
 • ОУ „Петко Каравелов“ – хранителните продукти ще се получават на място в определен часови диапазон.
 • ОУ „Никола Вапцаров“ – храната ще се раздава на място, в присъствието на медицинско лице.
 • СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – част от храните ще се получават на място, а друга – ще бъде разнесена (комбиниран вариант).
 • СУ „Свети Княз Борис I“ – част от храните ще се получават на място, а друга – ще бъде разнесена (комбиниран вариант).
 • ОУ „Панайот Волов“ – квартал „Долни Воден“ – хранителните продукти ще се доставят до адрес на децата.

Училища от населените места в община Асеновград:

 • ОУ „Професор д-р Асен Златаров“ – село Боянци – храната ще се раздава на място.
 • ОУ „Отец Паисий“ – село Мулдава – хранителните продукти ще се раздават по местоживеене на децата.
 • ОУ „Климент Охридски“ – село Златовръх – хранителните продукти ще се раздават по местоживеене на децата.
 • ОУ „Отец Паисий“ – село Тополово – учебното заведение е в готовност за комбиниран вариант.

Top