Раздават храсти и фиданки в „Южен“

Акция за раздаване

на храстовидна и дървесна растителност за залесяване на граждани организира администрацията на район „Южен”, съвместно с ОП „Градини и паркове”, съобщи кметът на района Борислав Инчев.

Всеки, който желае да се възползва от възможността да разкраси мястото, на което живее, с храсти и дървета от вида лигуструм, симфорикарпус – бял и червен, форзиция и филаделфус, липа, ясен, чинар, явор и др., може да подаде заявление до 17 ноември в деловодството на района. Нужно е да се посочи телефон за връзка.

След изтичане на срока всички граждани, заявили интерес, ще бъдат уведомени допълнително за деня и часа на раздаване на разсада, както и мястото от което ще го получат.

След извършване на залесяването специална  комисия от представители на районната администрация ще извърши оглед  на местата, които са залесени и на отличените живущи, проявили се в инициатива, ще бъдат връчени благодарствени адреси.

„Изказвам своята благодарност към служителите от ОП „Градини и паркове“ и към директора  Стоян Алексиев, за съдействието и подкрепата“, заяви Борислав Инчев.

Подобни статии

Top