Раздвижване по проекта за Околовръстното на Пловдив – в края на юни

Очаква се избор на изпълнител за изработване на технически проект

В края на месец юни се очаква да приключи процедурата за избор на изпълнител за изработване на технически проект и ПУП-Парцерален план за Околовръстен път на Пловдив. В случай че решението за класиране не бъде обжалвано, ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители по съответните обособени позиции. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на днешния парламентарен контрол в отговор на въпрос кога се очаква да завърши процедурата.

Министърът напомни, че обществената поръчка за изработване на технически проект и ПУП – Парцерален план за разширение на трасето с обща дължина 18,7 км е обявена от Агенция „Пътна инфраструктура“ през октомври 2019 гoдина. То включва участъка от второкласния път Пловдив – Асеновград на територията на Пловдив и отсечката от пътя III-805 в участъка от връзката му с първокласния път Пазарджик – Пловдив в посока пътна връзка „Царацово“ на АМ „Тракия“. За трите обособени позиции, на които е разделена процедурата, са подадени общо 17 оферти. Те са отворени на 10.12.2019 г.

До март тази година комисията е проверила документите на участниците, разгледани са офертите им и са проверени техническите предложения. Заради въведеното извънредно положение в страната, насроченото на 18 март заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници е отложено за 15 април, обясни министърът.

След направен анализ на предложените стойности за изпълнение на поръчката за всяка една от обособените позиции, от някои от кандидатите е изискана обосновка за формиране на ценовите предложения. Срокът за изработване на техническия проект е 120 дни за обособена позиция 1, 90 дни – за обособена позиция 2, и 150 дни за третата обособена позиция, като включва само времето за извършване на проектно-проучвателни работи.

Има процедури, които трябва да бъдат извървяни преди реалното строителство на който и да е път, както и на околовръстния път на Пловдив. Когато станат готови проектите, трябва да се пристъпи към отчуждителни процедури. Обикновено съчетаваме времето и докато траят отчуждителните процедури, провеждаме и процедурите за избор на строител, каза регионалният министър.

Top